Home » PDF 'خدمات متقابل ايران و اسلام'

[Pdf] خدمات متقابل ايران و اسلام [Downloads]

Akharin Monji آخرین منجی

Akharin Monji آخرین منجی

Akharin Monji آخرین منجی

Author: ,

Publisher: Avaye Buf

Isbn 10: 8793926235

Category: Literary Criticism

Number of Pages: 353

Number of Views: 1892

GET EBOOK

این کتاب راهنمایی برای مردم ایران است تا دراین مقطع حساس و سرنوشت ساز، دوباره به خطا نرفته و بار دیگر قربانی منافع عده ای خاص نشوند. دراین بحبوبه سرنوشت سازی که ظلم و استبداد ملّاشاهان، جان مردم رابه لبشان رسانده و از طرفی هم رویای اتمی رژیم فاشیست ایران، دنیا را علیه شان متحد کرده؛ حرکتی نهایی وکارساز لازم است تا این خیمه شب بازی قرون وسطایی را برای همیشه درایران تمام کند. نمایشنامه هایی که پشت پرده توسط قدرت ها نوشته می‌شود؛ اجرایش همیشه به عهدهی توده های دردمندیست که مدام انقلاب می‌کنند، جان می‌دهند و درنهایت از چاله به چاه می‌افتند. روزی اما دوربه همان نتیجه ای خواهیم رسید که دیگران رسیدند، (دموکراسی). روزی که شاید دیرشده باشد وشاید از ایران خسته و زخمی از انتخابهای غلط دیگر رمقی باقی نمانده باشد. واقعیت این است که استبداد سلطنتی و دینی دو روی یک سکه اند و هرگونه تلاشی جهت اصلاح و احیای آن دو به مثابه هرس کردن شاخه های درختیست که از ریشه خراب است. مزیت عمده ی این کتاب این است که مراحل تطور وتکامل دین را به مخاطب می‌شناساند و همچنین به وی امکان می‌دهد تا بامقایسه تطبیقی ادیان به درک درستی از دین برسد. همچنین به مخاطب کمک میکند تا به جمع بندی درستی از دین رسیده و راه خود را به درستی انتخاب کند. این کتاب، اثری تمام وکامل از نویسنده ای کاردان و مجرب و نامه ای است صادقانه خطاب به" عامه مردم ستمدیده ایران". عامه ای که سنگ زیرین آسیابند؛ درچرخش حکومتها نقش تعیین کننده دارند و ازمحصول حاکمان بی بهره اند. و نیز شاید؛ نامه ای به زبانی ساده تر و عامیانه تر، همچنین لقمه ای آماده تر برای مردمی کاهل و غافل که سالهاست درظلمت مداوم استبداد آرمیده و با نور کتاب و دانش بیگانه‌اند.


نظامهای اخلاقی در ایران و اسلام

نظامهای اخلاقی در ایران و اسلام

نظامهای اخلاقی در ایران و اسلام

Author: Majid Mohammadi

Publisher: Dan & Mo Publishers

Isbn 10:

Category: Religion

Number of Pages: 209

Number of Views: 1979

DOWNLOAD

در این کتاب پنج نظام اخلاقی فلسفی، عرفانی، روایی، جوانمردی، و سیاسی-حکومتی در بافت و سیاق جامعه ی ایران در ادوار گذشته مورد بحث و بررسی و مقایسه واقع شده اند. در یک بخش مجزا نیز تحلیلی جامعه شناسانه از وضعیت اخلاقی در ایران امروز به دست داده شده است. این کتاب دو دهه پیش در ایران نوشته و منتشر شده است.


Master and Mastership

Master and Mastership

Master and Mastership

Author: Ayatullah Murtada Mutahhari

Publisher: Lulu Press, Inc

Isbn 10: 1312509929

Category: Religion

Number of Pages: N.A

Number of Views: 1850

DOWNLOAD

This book is one of the many Islamic publications distributed by Ahlulbayt Organization throughout the world in different languages with the aim of conveying the message of Islam to the people of the world. Ahlulbayt Organization is a registered Organisation that operates and is sustained through collaborative efforts of volunteers in many countries around the world, and it welcomes your involvement and support. Its objectives are numerous, yet its main goal is to spread the truth about the Islamic faith in general and the Shi`a School of Thought in particular due to the latter being misrepresented, misunderstood and its tenets often assaulted by many ignorant folks, Muslims and non-Muslims. For a complete list of our published books please refer to our website or send us an email .


زبان فارسی - جلد چهارم

زبان فارسی - جلد چهارم

زبان فارسی - جلد چهارم

Author: Dr. Ahmad Saffar Moghadam,دکتر احمد صفار مقدم

Publisher: Ketab.com

Isbn 10: 964637185X

Category: Foreign Language Study

Number of Pages: N.A

Number of Views: 1460


زبان فارسی - جلد سوم

زبان فارسی - جلد سوم

زبان فارسی - جلد سوم

Author: Dr. Ahmad Saffar Moghadam,دکتر احمد صفار مقدم

Publisher: Ketab.com

Isbn 10: 9646371841

Category: Literary Collections

Number of Pages: 280

Number of Views: 608

DOWNLOAD

ketab - sherkat ketab - ketab.com - ketab corp - entesharat mehrandish - شرکت کتاب خوانندگان گرامی چنانچه در دریافت و خواندن کتاب، مجلات و یلوپیج شرکت کتاب با مشکلی برخورد کردید خوشحال می شویم که ما را آگاه سازید ئسخه دیجیتالی این کتاب با مجوز ناشر اصلی و یا نویسنده و یا هر دو و یا بازماندگان تهیه و در دسترس قرار گرفته است. با تشکر مدیریت شرکت کتاب Ketab.com Email: [email protected]


The Clown

The Clown

The Clown

Author: Heinrich Boll

Publisher: Melville House

Isbn 10: 1935554859

Category: Fiction

Number of Pages: 256

Number of Views: 930

DOWNLOAD

Acclaimed entertainer Hans Schneir collapses when his beloved Marie leaves him because he won’t marry her within the Catholic Church. The desertion triggers a searing re-examination of his life—the loss of his sister during the war, the demands of his millionaire father and the hypocrisies of his mother, who first fought to “save” Germany from the Jews, then worked for “reconciliation” afterwards. Heinrich Böll’s gripping consideration of how to overcome guilt and live up to idealism—how to find something to believe in—gives stirring evidence of why he was such an unwelcome presence in post-War German consciousness . . . and why he was such a necessary one.


Light Within Me

Light Within Me

Light Within Me

Author: Ayatullah Murtadha Mutahhari

Publisher: Lulu Press, Inc

Isbn 10: 1312522577

Category: Religion

Number of Pages: N.A

Number of Views: 366

DOWNLOAD

This book is one of the many Islamic publications distributed by Ahlulbayt Organization throughout the world in different languages with the aim of conveying the message of Islam to the people of the world. Ahlulbayt Organization is a registered Organisation that operates and is sustained through collaborative efforts of volunteers in many countries around the world, and it welcomes your involvement and support. Its objectives are numerous, yet its main goal is to spread the truth about the Islamic faith in general and the Shi`a School of Thought in particular due to the latter being misrepresented, misunderstood and its tenets often assaulted by many ignorant folks, Muslims and non-Muslims. For a complete list of our published books please refer to our website or send us an email .


Sexual Ethics in Islam and in the Western World

Sexual Ethics in Islam and in the Western World

Sexual Ethics in Islam and in the Western World

Author: Ayatullah Murtada Mutahhari

Publisher: Lulu Press, Inc

Isbn 10: 1312504994

Category: Religion

Number of Pages: N.A

Number of Views: 870

DOWNLOAD

This book is one of the many Islamic publications distributed by Ahlulbayt Organization throughout the world in different languages with the aim of conveying the message of Islam to the people of the world. Ahlulbayt Organization is a registered Organisation that operates and is sustained through collaborative efforts of volunteers in many countries around the world, and it welcomes your involvement and support. Its objectives are numerous, yet its main goal is to spread the truth about the Islamic faith in general and the Shi`a School of Thought in particular due to the latter being misrepresented, misunderstood and its tenets often assaulted by many ignorant folks, Muslims and non-Muslims. For a complete list of our published books please refer to our website or send us an email .


رفیق آیت الله

رفیق آیت الله

رفیق آیت الله

Author: Amir abbas Fakhravar (siavash),امیر عباس فخر آور - سیاوش

Publisher: Ketab.com

Isbn 10: 1595845216

Category: History

Number of Pages: 700

Number of Views: 1009

DOWNLOAD

نقش سازمان امنیت شوروی در انقلاب اسلامی و به قدرت رسیدن سید علی خامنه ای در ایران


The Islamic Modest Dress

The Islamic Modest Dress

The Islamic Modest Dress

Author: Murtadha Mutahhari

Publisher: Lulu Press, Inc

Isbn 10: 1312509058

Category: Religion

Number of Pages: N.A

Number of Views: 1653

DOWNLOAD

This book is one of the many Islamic publications distributed by Ahlulbayt Organization throughout the world in different languages with the aim of conveying the message of Islam to the people of the world. Ahlulbayt Organization is a registered Organisation that operates and is sustained through collaborative efforts of volunteers in many countries around the world, and it welcomes your involvement and support. Its objectives are numerous, yet its main goal is to spread the truth about the Islamic faith in general and the Shi`a School of Thought in particular due to the latter being misrepresented, misunderstood and its tenets often assaulted by many ignorant folks, Muslims and non-Muslims.


Fatima Is Fatima

Fatima Is Fatima

Fatima Is Fatima

Author: Dr. Ali Shariati

Publisher: Lulu Press, Inc

Isbn 10: 1312541660

Category: Religion

Number of Pages: N.A

Number of Views: 1949

DOWNLOAD

Compilation of lectures given by Dr Shariati on the roles and responsibilities of women as according to the life of Fatima Zahra (a).


The Voice of Human Justice (Sautu'l 'Adalati'l Insaniyah)

The Voice of Human Justice (Sautu'l 'Adalati'l Insaniyah)

The Voice of Human Justice (Sautu'l 'Adalati'l Insaniyah)

Author: George Jordac

Publisher: Lulu Press, Inc

Isbn 10: 1312512350

Category: Religion

Number of Pages: N.A

Number of Views: 1127

DOWNLOAD

This book is one of the many Islamic publications distributed by Ahlulbayt Organization throughout the world in different languages with the aim of conveying the message of Islam to the people of the world. Ahlulbayt Organization is a registered Organisation that operates and is sustained through collaborative efforts of volunteers in many countries around the world, and it welcomes your involvement and support. Its objectives are numerous, yet its main goal is to spread the truth about the Islamic faith in general and the Shi`a School of Thought in particular due to the latter being misrepresented, misunderstood and its tenets often assaulted by many ignorant folks, Muslims and non-Muslims.


The March of Folly

The March of Folly

The March of Folly

Author: Barbara W. Tuchman

Publisher: Random House

Isbn 10: 0307798569

Category: History

Number of Pages: 528

Number of Views: 1274

DOWNLOAD

Pulitzer Prize–winning historian Barbara W. Tuchman, author of the World War I masterpiece The Guns of August, grapples with her boldest subject: the pervasive presence, through the ages, of failure, mismanagement, and delusion in government. Drawing on a comprehensive array of examples, from Montezuma’s senseless surrender of his empire in 1520 to Japan’s attack on Pearl Harbor, Barbara W. Tuchman defines folly as the pursuit by government of policies contrary to their own interests, despite the availability of feasible alternatives. In brilliant detail, Tuchman illuminates four decisive turning points in history that illustrate the very heights of folly: the Trojan War, the breakup of the Holy See provoked by the Renaissance popes, the loss of the American colonies by Britain’s George III, and the United States’ own persistent mistakes in Vietnam. Throughout The March of Folly, Tuchman’s incomparable talent for animating the people, places, and events of history is on spectacular display. Praise for The March of Folly “A glittering narrative . . . a moral [book] on the crimes and follies of governments and the misfortunes the governed suffer in consequence.”—The New York Times Book Review “An admirable survey . . . I haven’t read a more relevant book in years.”—John Kenneth Galbraith, The Boston Sunday Globe “A superb chronicle . . . a masterly examination.”—Chicago Sun-Times


Ahl Al Bayt and Caliphate

Ahl Al Bayt and Caliphate

Ahl Al Bayt and Caliphate

Author: Ayatullah Murtadha Mutahhari

Publisher: Lulu Press, Inc

Isbn 10: 1312541601

Category: Religion

Number of Pages: N.A

Number of Views: 1323

DOWNLOAD

One of the topics repeatedly discussed in Nahj al-Balaghah is that of the Ahl al-Bayt and Caliphate. Thus it is necessary to take up this discussion - which is related to the special topic of Caliphate after the Holy Prophet and the exclusive position of Ahl al-Bayt among the people.


The Consolations of Philosophy

The Consolations of Philosophy

The Consolations of Philosophy

Author: Alain De Botton

Publisher: Vintage

Isbn 10: 030783350X

Category: Philosophy

Number of Pages: 272

Number of Views: 1688

DOWNLOAD

From the author of How Proust Can Change Your Life, a delightful, truly consoling work that proves that philosophy can be a supreme source of help for our most painful everyday problems. Perhaps only Alain de Botton could uncover practical wisdom in the writings of some of the greatest thinkers of all time. But uncover he does, and the result is an unexpected book of both solace and humor. Dividing his work into six sections -- each highlighting a different psychic ailment and the appropriate philosopher -- de Botton offers consolation for unpopularity from Socrates, for not having enough money from Epicurus, for frustration from Seneca, for inadequacy from Montaigne, and for a broken heart from Schopenhauer (the darkest of thinkers and yet, paradoxically, the most cheering). Consolation for envy -- and, of course, the final word on consolation -- comes from Nietzsche: "Not everything which makes us feel better is good for us." This wonderfully engaging book will, however, make us feel better in a good way, with equal measures of wit and wisdom.


The Age of Louis XIV

The Age of Louis XIV

The Age of Louis XIV

Author: Will Durant,Ariel Durant

Publisher: Simon and Schuster

Isbn 10: 1451647654

Category: History

Number of Pages: 803

Number of Views: 678

DOWNLOAD

The Story of Civilization, Volume VIII: A history of European civilization in the period of Pascal, Moliere, Cromwell, Milton, Peter the Great, Newton, and Spinoza: 1648-1715. This is the eighth volume of the Pulitzer Prize-winning series.